Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Gizlilik Politikamız
1- HİZLİOTO, kullanıcıların www.hizlioto.com  sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ve “Gizlilik Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, adı, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

2- HİZLİOTO, işbu “Gizlilik Politikası” ve “Kullanıcı Sözleşmesi”nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. “Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi”, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesi halinde bile hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesidir. HİZLİOTO, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla anonim bilgileri 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

3- HİZLİOTO, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

4- HİZLİOTO, kullanıcılara ve kullanıcıların www.hizlioto.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

5- HİZLİOTO, bu politikayı herhangi bir anda önceden haber vermeksizin KVKK’na uygun olarak değiştirebilir, önemli değişiklikleri web sitesinden duyurabilir.